Trang chủ : Duyệt : Phần mở rộng tệp T

Phần mở rộng tệp T

Mở rộng tập tin File Type Phổ biến
.TARLưu trữ tập tin Unix hợp nhất
. TIFFĐịnh dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ
.TGAĐồ họa Targa
. TXTTệp văn bản thuần túy
.TMPTập tin tạm thời
.TTFPhông chữ TrueType
TIF.Tập tin hình ảnh được gắn thẻ
.TEXTài liệu nguồn LaTeX
.THMTập tin hình ảnh thu nhỏ
.TORRENTTệp BitTorrent
.Bánh mì nướng hình ảnh
.TAX2018Tờ khai thuế TurboTax 2018
.TAR.GZTập tin Tarball nén
.TAX2016Tờ khai thuế TurboTax 2016
.TGZTập tin Tar được nén
.TSVTệp giá trị tách biệt
.THEMEMicrosoft Plus! Chủ đề máy tính để bàn
.TBKTệp công cụ
.TT18Tờ khai thuế TurboTax Canada 2018
.TCWTập tin bản vẽ TurboCAD
.TMXDịch tập tin trao đổi bộ nhớ
.TRSTập tin dữ liệu ngôn ngữ Rosetta Stone
.TPSTập tin dữ liệu của TopSpeed
.tsTập tin truyền tải video
.THMTập tin hình thu nhỏ video
.TDLTệp định dạng phân định tab
.THMXTệp chủ đề Office 2007
.OCMục lục của Eudora
.THEMEPACKGói chủ đề Windows 7
.TRPLuồng truyền tải video HD
.TETập tin cơ sở dữ liệu CT
.TLGTệp nhật ký giao dịch QuickBooks
.TAX2009Tờ khai thuế TurboTax 2009
.TRXTập tin kết quả kiểm tra Visual Studio
.TIXTệp kích hoạt tải xuống video DivX
.T08Tờ khai thuế năm 2008
.T09Tại nhà khai thuế năm 2009
.TRKTập tin theo dõi đất đai CompeGPS
.TAX2010Tờ khai thuế TurboTax 2010
.T10Tại nhà khai thuế năm 2010
TIF.Hình ảnh GeoTIFF
.TWBTệp bài tập Tableau
.TPZTập tin sách điện tử Kindle Topaz
.TT10Tờ khai thuế TurboTax Canada 2010
.TA8Hồ sơ khai thuế TaxAct 2018
.T18H & R Block 2018 Khai thuế
.TAX2011Tờ khai thuế TurboTax 2011
.CHUYỂN HƯỚNGTệp tin TAB của MapInfo
.T11Tại nhà khai thuế năm 2011
.TORChiến tranh giữa các vì sao: Tập tin tài sản của Cộng hòa cũ
.TT12Tờ khai thuế TurboTax Canada 2012
.T12Tại nhà khai thuế năm 2012
.TRAKTập tin gói nội dung Traktor
.TMVBản đồ thời gian
.TAX2013Tờ khai thuế TurboTax 2013
.T13H & R Block 2013 Khai thuế
.TDBBộ nhớ cache hình thu nhỏ của Android
.TT13Tờ khai thuế TurboTax Canada 2013
.TCPBản vẽ TurboCAD Mac Pro
.TCDBản vẽ TurboCAD Mac Deluxe
.T2DTài liệu TouchDraw
.TAX2015Tờ khai thuế TurboTax 2015
.T16H & R Block 2016 Khai thuế
.TAX2017Tờ khai thuế TurboTax 2017
.TSCPROJHồ sơ dự án TechSmith Camtasia
.TWHHồ sơ dự án bánh xe
.BẢN VĂNTệp văn bản thuần túy
.TEXTệp kết cấu
.TCTCBộ sưu tập phông chữ TrueType
.TLBThư viện loại OLE
.TDSMẫu thiết kế Adobe LiveCyle
.TPLMẫu tài liệu
.TXFĐịnh dạng trao đổi thuế
.TFWTập tin thế giới cho TIFF
.TDLNgôn ngữ định nghĩa MathType Translator
.TCLTập lệnh Tcl
.TKTập lệnh Tk
.TBKSao lưu bản ghi nhớ FoxPro
.TSKMáy tính bỏ túi
.TEFTablEdit Tablature
.TCKhối lượng TrueCrypt
.TCNTập tin mô hình kỹ thuật
.T64Tập tin hình ảnh băng 64
.TXWTập tin âm thanh Yamaha TX16W
.TIVOTập tin video TiVo
.TKFLTập tin liên kết yêu thích của TKLinks Saver
.TD0Lưu trữ Teledisk
.TD0Thư viện âm thanh Akai Teledisk
.TOPCTệp dự án TopicCrunch
.CHUYỂN HƯỚNGTập tin Tablature Guitar
.TFATập tin dữ liệu phân tích TreeSoft CashFlow
.TRDGói định nghĩa TrID
.TZXTệp hình ảnh băng ZX
.TFDTài liệu yêu cầu định dạng băng
.TFRDBăng hình ảnh yêu cầu định dạng tài liệu
.TIBAcronis Tập tin hình ảnh thật
.TJPTệp dự án TaskJuggler
.THUMBTệp hình thu nhỏ của JAlbum
.THMTập tin chủ đề Sony Ericsson
.TDA3MTTệp mẫu của tác giả DivX
.TPUĐơn vị Turbo Pascal
.TCDVẽ kỹ thuật Technobox
.TIMCấp độ máy đáng kinh ngạc
.TJPTệp JPEG lát gạch
.TSTTệp kiểm tra Testpoint
.TPMTệp mật khẩu mô-đun nền tảng đáng tin cậy
.TPMTệp mô hình tham số chuyển đổi
.TLCTệp Trình tạo Logo
.TARGETSTệp mục tiêu MSBuild
.TXDTừ điển kết cấu trò chơi
.TDFHướng dẫn tập tin định nghĩa văn bản
.TDFTệp định nghĩa kiểm tra Xserve
.TDFTệp định dạng định nghĩa tiêu đề
.TDSTập tin biểu tượng trình gỡ lỗi Turbo
.TBSMàn hình khởi động tiện ích TuneUp
.TBTập tin Tabbery
.CÁCMicrosoft Plus! Tập tin chủ đề
.CON CHỒNTập tin quay video JVC Everio
.TTập tin mã nguồn Turing
.TUTập tin nguồn Turing
.TURTập tin nguồn chương trình Turing
.TTKBộ công cụ dịch Catalyst
.TCTBản vẽ TurboCAD
.TR3Tệp sách điện tử TomeRaider
.TSZTập tin da Trillian
.TPNgoài tập tin truyền tải truyền hình
.TBMTập tin Mod Toribash
.TRCTập tin dấu vết Oracle
.T05Tờ khai thuế năm 2005
.T06Tờ khai thuế năm 2006
.T07Tờ khai thuế năm 2007
.T3001MỤC TIÊU 3001! Hồ sơ dự án thiết kế mạch
.TSTREAMSwarmPlayer Truyền torrent
.TSMTập tin cấu hình quản lý hệ thống TwinCAT
.TPBTệp đầu vào nhị phân GROMACS
.TAZTập tin nén Tar
.TZLưu trữ Tar đã nén
.TBZLưu trữ nén nén Bzip
.TTXTập tin TagEditor
.TK3Sách điện tử đa phương tiện TK3
.TWTTập tin dữ liệu của Carmageddon 2
.TCXTệp XML của Trung tâm đào tạo
.TEMPTệp tạm thời (Temp)
.TRATệp theo dõi đường sắt WinTrack
.TRSTệp văn bản theo dõi đường sắt WinTrack
.TE3Tệp đối tượng WinTrack
.TLSMàn hình đăng nhập tiện ích TuneUp
.TIỀN BOAGói biểu tượng tiện ích TuneUp
.TG4Tiled Group 4 Raster File File
.TAX2008Tờ khai thuế TurboTax 2008
.TDAPalm To-Do File
.TDAKết xuất chủ đề ứng dụng Java
.TXADanh sách mảng văn bản Midas ViewPoint
.TPRTệp dự án TMPGEnc
.TETMẫu CT Textease
.TWCTệp cấu hình TTWin
.TVVITập tin danh sách truyền hình TitanTV
.TVPITập tin danh sách truyền hình TitanTV
.TDBTập tin sao lưu eBay Turbo Lister
.TRXTệp danh sách dịch của PASSOLO
.TP0Tập tin video Mascom PVR
.T3DTệp đối tượng 3D của Unreal Engine
.TVSTập tin phiên TeamViewer
.TBLBảng thông tin StarCraft
.TDTTệp dữ liệu THOR
.TCCTệp dữ liệu cổ điển TimeCalc
.TDMTập tin đo lường nhị phân LabVIEW
.OCTập tin mục lục bổ trợ World of Warcraft
.TPFTập tin dịch chuyển gói NXT
.TXNTệp nhật ký hội thoại MySpaceIM
.TEDTập tin bản đồ Alamo
.TPDTập tin video Cyberlink TOD
.TEXTCL PicksTệp cắt văn bản Mac OS X
.TC2Bản vẽ TurboCAD 2D Mac
.TC3Bản vẽ Mac Turbo 2D / 3D Mac
.TCMBản vẽ TurboCAD Mac
.TLITypelib Tạo tập tin nội tuyến C / C ++
.TLHTypelib Tạo tệp tiêu đề C / C ++
. KIỂM TRATập tin cài đặt thử nghiệm Visual Studio
.TESTRUNCONFIGTập tin cấu hình chạy thử Visual Studio
.TTMẫu văn bản Visual Studio
.tsQt dịch tập tin nguồn
.BẢN MẪUMẫu trang Apple
.TRITệp mô hình đa giác FaceGen
.TTATệp âm thanh trung thực
.TGTài liệu tuýt
.TDETập tin trích xuất dữ liệu Tableau
.TWBXTableau Đóng gói Workbook
.TIGTập tin sao lưu TI Connect
.TTBKTập tin sao lưu TurboTax 2010 của Canada
.HÀNG ĐẦUTài liệu thiết kế TopSolid
.TOPVIWTài liệu TopSolid'Viewer
.TCRTập tin sách điện tử Psion Series 3
.TMPROJTệp dự án TextMate
.TEXTFACTORYNhà máy văn bản BBEdit
.TMBUNDLETập tin gói TextMate
.TMLANGUAGETệp ngữ pháp văn bản TextMate
.TRNTệp sao lưu nhật ký giao dịch SQL Server
.TLDTag Thư viện mô tả tập tin
.TAKTập tin âm thanh không mất dữ liệu của Tom
.TL5Tập tin Timeliner 5
.TDTệp định nghĩa mục tiêu
.TPFTài liệu hướng dẫn văn bản SPSS
.TECTập tin ánh xạ biên dịch của TECkit
.T3DTài liệu 3D Swift
.TFMTệp số liệu phông chữ TeX
.TSPGhi hình TV kỹ thuật số
.TBPDự án BIMsight của Tekla
.TRMTập tin truyền thông FTR
.TT11Tờ khai thuế TurboTax Canada 2011
.TAR.LZMATarball nén LZMA
.TDThunder Tải xuống tập tin không đầy đủ
.TNETập tin giai điệu Manga Studio
.TGFTập tin định dạng đồ thị tầm thường
.TPSTập tin tấm TexturePacker Sprite
.TNSTài liệu TI-Nspire
.TNSPTài liệu xuất bản TI-Nspire
.TSCNTập tin cảnh văn bản Godot Engine
.TARDISTLưu trữ phân phối TAR
.TILTập tin cập nhật phần mềm Blizzard
.TWMMô-đunWord
.TPFTệp gói TexMod
.TNHình ảnh điện thoại LG
.TBNHình ảnh thu nhỏ của Kodi
.TTXTTệp phụ đề văn bản hẹn giờ MPEG-4
.THPTập tin video Wii / GameCube
.TISKịch bản hình ảnh thật
.TÌM KIẾMLưu trữ trò chơi Telltale
.CÀ VẠTTập tin cài đặt CrossTie
.TAX2012Tờ khai thuế TurboTax 2012
.TT2012STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2012
.TTKGPHồ sơ dự án TatukGIS
.TPXTập tin dự án DeLorme Topo
.TPDTập tin cơ sở dữ liệu TreePad 7
.TSITập tin cài đặt Traktor
.TOTALSDBTổng số tệp cơ sở dữ liệu
.TOTALSBACKUPTổng số tệp sao lưu cơ sở dữ liệu
.TOTALSSYNCDBTổng số tệp cơ sở dữ liệu được đồng bộ hóa
.T65Tệp mẫu của PageMaker
.CON HỔLưu trữ dữ liệu trò chơi Tomb Raider
.THLTổng số tệp thiết kế nhà 3D
.TIGMẫu Twig
.TRKTập tin bản đồ theo dõi Finale
.TAR.MD5Tệp hệ thống Android
.TGDHồ sơ dự án Terragen
.TT2013STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2013
.CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNHchương trình mimoLive
.TVLAYERlớp TV mimoLive
.TRECTập tin ghi âm TechSmith
.TDLTệp danh sách tác vụ ToDoList
.TAX2014Tờ khai thuế TurboTax 2014
.TAR.BZ2Tập tin Tarball nén
.TT14Tờ khai thuế TurboTax Canada 2014
.T14H & R Block 2014 Khai thuế
.TIBKPTệp sao lưu Titanium
.TVMMô hình TV3D
.TT15Tờ khai thuế TurboTax Canada 2015
.T15H & R Block 2015 Khai thuế
.TA4Hồ sơ khai thuế TaxAct 2014
.TA5Hồ sơ khai thuế TaxAct 2015
.ĐIỀUTập tin điều MakerBot
.BẢNG NỘI DUNGTệp gói hoạt động bảng thông minh
.tsTập tin TypeScript
.TVCTurbo View & Convert Batch Presets File
.TSRBáo cáo trạng thái theo dõi
.TPKGear Watchface Design Build File
.TEXTEXPANDERSettingsTệp cài đặt TextExpander
.TEXTEXPANDERTệp cài đặt TextExpander
.TA6Hồ sơ khai thuế TaxAct 2016
.TT16Tờ khai thuế TurboTax Canada 2016
.TVTEMPLATEmẫu mimoLive
.TTMDBản đồ Trail Trail
.TDMSQuản lý dữ liệu kỹ thuật
.TCXGói mở rộng tập lệnh TestComplete
.T17H & R Block 2017 Khai thuế
.TAX17Hồ sơ khai thuế TurboTax 2017
.TA7Hồ sơ khai thuế TaxAct 2017
.TT17Tờ khai thuế TurboTax Canada 2017
.TMDXTài liệu TextMaker
.TMBTài liệu kết nối Timbuktu Pro
.CHUYỂN HƯỚNGTệp dữ liệu được tách riêng
.THXTập tin âm nhạc Amiga THX Tracker
.TNEFĐịnh dạng đóng gói trung tính vận chuyển
.THUẾHoàn thuế TurboTax
.TZSTTệp nén nén Zst Chuẩn
.TUBPaintShop Pro Ảnh ống
.THUMBNAILThư mục hình thu nhỏ của Android
.TSCDFTập tin khung thiết bị TechSmith Camtasia
.TRẦNTập tin tài nguyên văn bản Godot Engine
.T2CTệp cấu hình TCP / Com
.TPZLưu trữ mẫu xuất khẩu động cơ Godot
.TSPTập tin âm thanh TrueSpeech
.NHÃNTệp dữ liệu DataFlex
.TLBThư viện văn bản VAX
.OCTệp âm thanh PSP
.TPCChủ đề kết nối giữ chỗ
.TAOTheo dõi cùng một lúc hình ảnh CD / DVD
.TBZ2Tập tin nén Tar BZip 2
.TLZTập tin nén Tar LZMA
.TW3Tệp cấu hình TCPWedge
.TPSTập tin đo lường đa kênh
.T $ MAVG Internet Security Tệp tạm thời
.TCXTệp văn bản mô hình 3D TurboCAD
.TEDTệp dữ liệu trò chơi của bộ lạc 2
.TMWDịch tập tin dữ liệu bộ nhớ
.THMTập tin Macro gỗ
.TLALogo khởi động tiện ích TuneUp
.TVJVé công việc TrueView
.TMTài liệu TeXmacs
.T2Tập tin Textease 2000
.TLZMALưu trữ Tar nén LZMA
.OCMục lục tệp Brasero
.TAPHình ảnh băng cassette 64
.THEMETệp chỉ mục chủ đề GTK
.XE TẢIRigs of Rods Truck Định nghĩa tập tin
.TRXPhần mềm hình ảnh tập tin
.TRXWebAuthorize Batch File
.GIÁO VIÊNTệp phản hồi thông tin giáo viên thông tin
.TYPEIT4METệp Clippings TypeIt4Me
.TXZLưu trữ nén nén XZ
.TAR.XZLưu trữ nén nén XZ
.TDTTập tin kiểm tra bê tông FirstBreak
.TCCTập tin mã nguồn C ++
.TRKTập tin theo dõi ngoại tuyến Pacific Fighters
.T3DTập tin định nghĩa quảng cáo TicTacTi
.TXFTập tin dịch chuyển gói XV
.TIPROGRAMTệp chương trình TI-Basic
.TPITệp EDIUS Plugin
.TCPTập tin chương trình biên dịch Tally
.TMDTài liệu TextMaker
.TMDTệp cơ sở dữ liệu tạm thời của MySQL
.TSTTập lệnh chuyển đổi văn bản TagScanner
.TCTập tin bộ sưu tập Tellico
.TPLAdobe Photoshop Tool Presets File
.T2BHình ảnh thu nhỏ của CyBook
.TLXTệp từ điển chuẩn
.TPLMẫu vải
.TPSTập tin hình dạng cây Bryce
.TMRTài liệu hẹn giờ Apimac
.TRITam giác lưới tập tin
.THEMETập tin chủ đề Comodo
.TAX10Hồ sơ khai thuế TurboTax 2010
.TTSFile System Tool System File
.TOPPRJTập tin dự án TopSolid
.TCRTập tin sáng tạo TouchMagix
.TEDMẫu tài liệu có thể chỉnh sửa TouchMagix
.TMPRO DỰ ÁNDự án TextMate
.TMTHEMETệp chủ đề TextMate
.TKRTập tin cấp độ tùy chỉnh Tinker
.TAKTrình tạo nhạc
.TLOTệp SPSS TableLooks
.TSPTập lệnh TSP của Keithley
.TXFTập tin kết cấu phông chữ Celestia
.TS1Tệp mô tả kết cấu VirtualBus
.HÀNG ĐẦUTập tin cấu trúc liên kết Gromacs
.THỨ TỰTập tin dữ liệu Therion
.T2KTài liệu Dạy2000
.T2KSTập tin kết quả thi Dạy2000
.T2KTTập tin thi dạy2000
.TBPTập tin Autobk Topobase
.TRMTập tin bản đồ Oracle
.TMDTệp siêu dữ liệu tiêu đề của Nintendo
.TPARKTệp dự án ThemePark
.TMDTập tin mô hình trò chơi PlayStation
.THUMBDATA4-1763508120Tệp chỉ mục hình thu nhỏ
.TAX11Hồ sơ khai thuế TurboTax 2011
.TAR.GZ2BZ2 đặt tên sai
.THUMBDATA4-1967290299Tệp chỉ mục hình thu nhỏ
.TSFTệp mẫu Strater
.TPKEYTệp khóa cấp phép TexturePacker
.TMRMiễn phí đếm ngược tập tin sao lưu
.TLKTập tin bảng thảo luận BioWare Aurora Engine
.THIẾT BỊ ĐẦU CUỐITập tin cài đặt thiết bị đầu cuối
.TFCUnreal Engine 3 Texture File Cache
.TRTập tin sách điện tử TomeRaider 2
.TWZIPMô-đun lưu trữ nén củaWord
.TWZMô-đun lưu trữ nén củaWord
.TMO3DCG Animation và Pose File
.TRACETệp nhật ký theo dõi VMware ThinApp
.TD6Tập tin thiết kế theo dõi con lăn Tyco
.TX_Tệp văn bản nén
.TMZIPQuản lý chủ đề tập tin Zip
.TM2Đồ họa PlayStation 2
.TACTệp dữ liệu ActiCalc
.TMVMẫu TextMaker
.TTETập tin biên tập nhân vật riêng
.TAX12Hồ sơ khai thuế TurboTax 2012
.TDZTập tin phần sụn
.TSCTập tin thiết kế TINA
.TOTALSLAYAYTổng số tệp bố trí hóa đơn
.TLPTập tin định dạng đồ thị phần mềm hoa tulip
.TRSLưu trữ thông tin thành phần Saw Saw
.TRX_DLLTập tin khởi động Windows
.TYSETTập tin cài đặt Typinator
.CHUYỂN HƯỚNGTập tin cài đặt Typinator
.TMPLMẫu mặc định của BlueJ
.TIMERTệp cấu hình đơn vị Systemd
.TMVTMẫu bản đồ thời gian
.TBDTập tin dữ liệu hộp công cụ Visual Studio
.TDTTập tin trò chơi Sim Tower
.TDTTập tin hình thu nhỏ AVCHD
.TIDTập tin hình thu nhỏ AVCHD
.TERTập tin địa hình Terragen
.TGOTệp đối tượng Terragen
.TGCTập tin Clip Terragen
.TPLTập tin hình ảnh Wii
.TAX13Hồ sơ khai thuế TurboTax 2013
.TRELBYTập tin Trelby
.TTLTệp tiêu đề trò chơi AGT
.TVRECORDINGGhi âm TV BoinxTV
.TRCTệp theo dõi máy chủ SQL
.TCLSTệp cấu hình TestComplete
.TCLOGSTệp cấu hình nhật ký TestComplete
.TCCFGEXTENDERTệp cài đặt bộ dự án TestComplete
.RẠP HÁTTập tin iMovie
.TT2014STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2014
.TSRTập tin hiếm đơn giản TIFF
.TERRNRigs of Rods Địa hình tập tin
.TERRN2Rigs of Rods Terrain 2 File
.TAR.LZTarball nén
.TSLNhật ký trạng thái theo dõi
.TARGAĐồ họa Targa
.TAR.ZTập tin Tarball được nén
.TAX16Hồ sơ khai thuế TurboTax 2016
.TAX15Hồ sơ khai thuế TurboTax 2015
.TT2015STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2015
.TT2016STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2016
.TTSKEYTập tin giấy phép cửa hàng công cụ công nghệ
.TMODTập tin Terraria Mod
.TRFTập tin TorrentRover
.TGPPlugin Terragen
.ETEMẫu TeeChart
.TIMTập tin trình tự thời gian Vixen
.TPLMẫu phorum
.TPLMẫu máy chủ tệp HTTP
.KẾT CẤUTập tin kết cấu trò chơi động cơ Diesel
.TFXPro Tools Eleven Rack Plugin Preset File
.THUMBDATA3-1967290299Tệp chỉ mục hình thu nhỏ
.THUMBDATA3-1763508120Tệp chỉ mục hình thu nhỏ
.TQSTrivia Trắc nghiệm tập tin chương trình Shell
.TTDTin dữ liệu Explorer Tinytag
.TT2017STATEMẫu thuế nhà nước TurboTax 2017
.TMVXMẫu tài liệu TextMaker
.TRFTập tin chức năng chuyển Smaart
.TSKTập tin màn hình hàng đầu
.MỐC THỜI GIANTệp dữ liệu dòng thời gian
. GIỚI THIỆUthư mục thùng rác USB Flash
.TBDTệp định nghĩa dựa trên văn bản Apple Xcode
.TS4SCRIPTLưu trữ tập lệnh Sims 4
.TBXArcGIS cho tập tin hộp công cụ máy tính để bàn
.TSVTập tin ghi video kỹ thuật số
.TBXTập tin eXchange của TermBase
.TZARCLưu trữ Trainz
.TIAPPỨng dụng TiTanium
.TRIFĐịnh dạng trao đổi Raster
.T01Tập tin TaxCut 2001
.T02Tập tin TaxCut 2002
.T03Tập tin TaxCut 2003
.T04Tập tin TaxCut 2004
.THPChuỗi văn bản TurboTax
.TMSKịch bản từ xa
.TFMXModule theo dõi hệ thống âm nhạc cuối cùng
.TPXĐơn vị Turbo Pascal 7
.TAPNhấn Tap Revenge Nhấn vào tập tin
.TP3Tập tin mẫu đồ họa Harvard của Harvard
.TRKTập tin theo dõi của Garmin
.TPIHình ảnh Bitmap TrueVision
.TAFTệp phiêu lưu văn bản ADRIFT
.TAX09Hồ sơ khai thuế TurboTax 2009
.TAX08Hồ sơ khai thuế TurboTax 2008
.TB0Adobe Cache Thumbnail File
.TMPLMẫu giao diện người dùng Xfire
.TMETập tin thời gian Bryce
.TKOTệp Trojan Win32 / Oficla
.TKOTệp mô-đun phần mềm AMX
.TTMTháp nhiệm vụ Toppler
.TD4Tập tin theo dõi con lăn Tyco
.TP4Tập tin hình ảnh con lăn Tyrooon Tycoon
.TDBTệp dữ liệu trò chơi siêu việt
.TM8Trình soạn nhạc Theta 1.x Audio
.TMCTrình soạn nhạc Theta 1.x Audio
.TM2Trình soạn nhạc Theta 2.x Audio
.TFRHồ sơ thí điểm TIE Fighter
.THỜI GIANTập tin LIGHT
.TPLTatukGIS Editor In tập tin mẫu
.TEX0Tập tin kết cấu Wii
.TLLTập tin liên kết tải TV LG
.TSCCave Story Script
.TXTRPTBáo cáo hệ thống điều khiển từ xa của CommScope
.TYIMPORTTypinator Đặt tệp nhập
.TCZTập tin lõi nhỏ
.TMPTập tin tạm thời
.TGWTập tin thế giới Terragen
.TVCTệp cấu hình TeamViewer
.TCNETTệp tham chiếu cấu hình TestComplete
.TVDOWN TẢITải xuống tập tin TeamViewer
.TSKDa TTPod
.TIMESTAMPTệp dấu thời gian Geodatabase
.TATập tin phần mềm Sony
.TRIM.3DSROM 3DS được cắt xén

Kết quả giới hạn ở 500. Xem danh sách đầy đủ.