Trang chủ : Duyệt : # Phần mở rộng tệp

# Phần mở rộng tệp

Mở rộng tập tin File Type Phổ biến
.7ZTệp nén 7-Zip
.3GPTệp đa phương tiện 3GPP
.3DSPhòng thu 3D
.3G2Tệp đa phương tiện 3GPP2
.3DMMô hình 3D tê giác
. 001Tách tập tin lưu trữ
.3DRTệp kết quả 3DMark
.! BTBitTorrent Tải xuống tệp không đầy đủ
.3DCTập tin xây dựng 3D iGO
.3MFTập tin sản xuất 3D
. 123Bảng tính hoa sen 1-2-3
.8SVXTập tin âm thanh 8 bit Amiga
.3DFĐịnh dạng 3D
.8BATrình cắm Photoshop
.8BITrình cắm Photoshop
.8BSPlug-in Photoshop 5.0
.8BXPlug-in PhotoDeluxe
.3GPPTệp phương tiện 3GPP
.3GP2Tệp đa phương tiện 3GPP
.3DTTập tin chủ đề 3D
$ ERCơ sở dữ liệu GroupWise
.4MPTệp cơ sở dữ liệu 4-MP3
.3DATập tin hội 3D
.3DXTập tin mô hình 3D Rhino
.8BFBộ lọc Bộ lọc hình ảnh nhà máy
.8XPTập tin máy tính TI-83 Plus
.83PTập tin máy tính TI-83
.8LIPlug-in Photoshop Scripting
.3DLTệp mô hình 3D LightConverse
. 000Tệp dữ liệu cài đặt Windows CE
. 001Sao lưu đĩa Norton Ghost
.! UTTải xuống uTorrent không đầy đủ
.2BPTập tin hình ảnh Bitmap PC bỏ túi
.0Tập tin lưu trữ chia tách Hacha
.0Lưu tập tin thực sự của DS DS
.4DBTệp cấu trúc cơ sở dữ liệu kích thước thứ 4
.4DĐTệp dữ liệu cơ sở dữ liệu thứ nguyên
.4DV4D Xem tập tin siêu âm
. 123Thiết kế bảng mạch PCB123
.0XEF-Secure Đổi tên tập tin virus
. 001Snes9x Slot 2 Trạng thái đã lưu
.3DXMLDassault Systemes 3D XML File
.3P2Tệp đa phương tiện 3GPP
.1Unix Phần 1 Trang Man
.3DĐTài liệu ArcGlobe
.__ BFile Splitter & Joiner Lưu trữ tập tin được mã hóa
.4UITập tin âm mưu
. 360Tập tin toàn cảnh 360desktop
.3DRTập tin dự án 3D Rad
.3DCTệp khóa học 3D RacerMate
.3DLTập tin iGO Landmark
. 002Chia sẻ Lưu trữ Phần 2 Tập tin
._EMLTệp Email Windows Live Mail
.3FRHình ảnh RAW của Hasselblad 3F
.123DAutodesk 123D Vẽ
.7Z.001Lưu trữ chia tách 7-Zip Phần 1
.7Z.002Lưu trữ chia tách 7-Zip Phần 2
.73KỨng dụng TI-73
.89KỨng dụng TI-89
.3DMKTạo tệp dự án 123D
.3DP123D Bắt tập tin dữ liệu cảnh ảnh
.2FSPuppy Linux Lưu tập tin nhà nước
.3GATệp âm thanh 3GPP
. 890Tập tin phụ đề Cavena
.3DWTập tin Thế giới 3D
.123DXTệp mô hình thiết kế 123D
.3DSROM Nintendo 3DS
.4FSPuppy Linux Lưu tập tin nhà nước
.LẦN THỨ 4Tập tin ngôn ngữ
._SYS.LFOTệp phần mềm quảng cáo
.5XSDòng 6 POD HD500X Chỉnh sửa tập tin danh sách tập tin
.5XBDòng 6 Gói chỉnh sửa POD HD500X
.5XEDòng 6 POD HD500X Chỉnh sửa tập tin cài sẵn
. 003Chia sẻ Lưu trữ Phần 3 Tập tin
.3DMARK-KẾT QUẢTệp kết quả 3DMark
.68KTệp ROM SEGA Mega Drive & Genesis Classics
.3DSXTập tin khởi chạy Homebrew
.3WTệp mô hình cắt lát XYZprinting
.3DLTệp bảng tra cứu 3D
.3DMFSiêu dữ liệu 3D QuickDraw
.2DTệp vẽ VersaCAD 2D
.3MMDự án phim 3D
$ DBTệp tạm thời dBASE
.1STTập tin Readme
.8BFPlug-in bộ lọc Photoshop
.8BI8Trình cắm Photoshop
.8BLTrình cắm Photoshop
.8BYPlug-in PhotoDeluxe
. 669Mô-đun nhà soạn nhạc UNIS 669
.60DVideo clip CCTV
. 000Tệp hình ảnh đĩa CD ảo
.3D4Tệp hình ảnh Stereo CAD-3D 2.0
. ^ ^Pervasive.SQL Cơ sở dữ liệu tệp
.3DVThế giới VRML 3D
. ~ HMHostMonitor TestList File sao lưu
.4DLTệp nhật ký cơ sở dữ liệu thứ nguyên
. 001Tập tin sao lưu đa phương tiện Fusion
.8XUTệp hệ điều hành TI-83 và TI-84 Plus
.8XKTệp nâng cấp ứng dụng TI-83 Plus
.3METệp mẫu TurboTax
.3PETệp mẫu TurboTax 2008
.8XITệp hình ảnh TI-83/84 Plus
.8XGTập tin nhóm TI-83/84 Plus
.8XVTệp biến TI-83/84 Plus
.3GPP2Tệp đa phương tiện 3GPP2
.__ AFile Splitter & Joiner File được mã hóa
.0Tệp liên kết thư viện dùng chung
. 264Ripped tập tin dữ liệu
.3DCTập tin cài đặt tế bào RoboCell
.3DCHình ảnh 3D 3DCT
._NWSWindows Live Mail Nhóm tin sao chép tập tin
.3DTệp khảo sát 3D Cavern
.123CBản vẽ Autodesk 123C
.3DC3DCrafter File File
.73BTệp sao lưu TI-73
.73IẢnh chụp màn hình TI-73
.73UTập tin hệ điều hành TI-73 Explorer
.32XROM Sega 32X
. ~ CWTập tin sao lưu Circuit Wizard
.3DPTệp dự án 3DMark2011 SE
.9.PNGHình ảnh NinePatchDrawable
.3FSPuppy Linux Lưu tập tin nhà nước
.3DMDEFTệp định nghĩa 3DMark
.!ĐỒNG BỘ HÓABitTorrent Tệp được đồng bộ hóa một phần
.8CAĐịnh dạng Var hình ảnh TI-84 Plus C
.8CIĐịnh dạng V-TI Plus 84 Pic C
.8CUTập tin hệ điều hành TI-84 Plus C
.8CKTI-84 Plus C Tệp ứng dụng Phiên bản Bạc
. 208Tập tin cập nhật BIOS Notebook BIOS 208
.3GPATệp đa phương tiện 3GPP
.0CCMô-đun 0CC-FamiTracker
.3DZDự án tạo 3D dễ dàng
.3DZROM Nintendo 3DS
.5VWTập tin chụp gói 5View
.3DWStudio Store Visualizer 3D Môi trường tập tin
.12MTập tin SmartMaster Lotus 1-2-3
._DOCXĐổi tên Microsoft Word Tài liệu XML mở
._DOCĐổi tên tài liệu Microsoft Word
._XLSĐổi tên bảng tính Microsoft Excel
._XLSXĐổi tên bảng tính mở Microsoft Excel
. 602Tài liệu Text602
.17TTệp trả về StudioTax 2017
._PLAYMUSICIDTệp ID nhạc Google Play
$$$Tập tin tạm thời
$ 01Tệp ống DOS
. 000Tập tin nén DoubleSpace
. 001Tệp fax
.6CMMô-đun sáu kênh
.8CMMô-đun tám kênh
.1PETệp mẫu TurboTax
.1PHTập tin TurboTax
. 113Tệp sao lưu Iomega
.8BCPlug-in Photoshop 5.0
.8Plug-in PhotoDeluxe
.8MEDTập tin âm nhạc Amiga OctaMed
.3DTệp hình ảnh Stereo CAD-3D
.3D2Tệp hình ảnh Stereo CAD-3D 2.0
.8PBSTệp Adobe Photoshop Macintosh
. 386Trình điều khiển thiết bị ảo Windows
.2MGHình ảnh đĩa Apple IIGS
.8STTập tin khởi động thứ 8
.Tập tin chỉ mục tài liệu Corel Worderinf
. 411Hình ảnh thu nhỏ của Mavica
. 256Tập tin bảng màu gốc
.8XSTệp chuỗi TI-83/84 Plus
. 555Tập tin cài đặt thời tiết đen trắng
. 787Tập tin video camera quan sát AVTECH
.3DONRà soát tập tin lưới 3D
. 000Tập tin dữ liệu dịch vụ lập chỉ mục
. 477Tệp đồng hành định nghĩa hình dạng MNS
.3DLTệp 3D Sierra LandDesigner
.! QBqBittorrent Tải xuống một phần tệp
.73CTập tin liên tục TI-73
.73LTệp danh sách dữ liệu TI-73
.8Tập tin ngôn ngữ Overlord 2
.2SFTập tin âm thanh Nintendo DS
.2SFLIBTập tin thư viện âm thanh Nintendo DS
. 323Tập tin điện thoại Internet H.323
. 00Các trò chơi đã được lưu trong trò chơi Ur-Quan Masters 0