Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách sử dụng hộp kiểm mục trong Windows 10

Step-by-bước hướng dẫn

Windows 10 cung cấp các hộp kiểm mục giúp bạn chọn nhiều mục (chẳng hạn như tệp và thư mục) cùng một lúc. Điều này cho phép bạn di chuyển, sao chép và xóa nhiều mục cùng một lúc. Các hộp kiểm mục đặc biệt hữu ích trên các thiết bị không có bàn phím (như máy tính bảng), trong đó bạn không thể giữ Control hoặc Shift để chọn nhiều mục cùng một lúc.

Kích hoạt hộp kiểm mục

  1. Mở File Explorer.
  2. Nhấp vào Xem trong thanh menu để hiển thị ruy băng ở đầu cửa sổ.
  3. Chọn hộp bên cạnh "Hộp kiểm mục."

Vô hiệu hóa hộp kiểm mục

  1. Mở File Explorer.
  2. Nhấp vào Xem trong thanh menu để hiển thị ruy băng ở đầu cửa sổ.
  3. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Hộp kiểm mục."

Cập nhật: Tháng mười 21, 2015