Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách hiển thị thư mục thư viện người dùng trong OS X

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Hiển thị tạm thời thư mục thư viện người dùng

  1. Chọn Cấm Goen từ menu Finder.
  2. Trong khi menu đang mở, bấm phím Tùy chọn (⌥).
  3. Chọn Thư viện Tiếng Việt từ menu khi nó xuất hiện.

Phương pháp 2: Luôn hiển thị thư mục thư viện người dùng

  1. Mở thư mục Trang chủ của bạn (chọn trong danh sách của Go Go từ menu Finder và chọn ở đâu
  2. Chọn Xem → Hiển thị tùy chọn xem (+ J) từ thanh menu Finder.
  3. Kiểm tra hộp kiểm thư mục Hiển thị thư viện.

Cập nhật: Tháng 7 30, 2014