Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách hiển thị các tệp ẩn trong Windows 8

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Sử dụng hộp kiểm "Mục ẩn"

  1. Mở File Explorer.
  2. Chọn Xem từ thanh menu.
  3. Chọn hộp kiểm "Mục ẩn".

Phương pháp 2: Sử dụng tùy chọn Bảng điều khiển

  1. Mở File Explorer.
  2. Chọn "Máy tính" và nhấp vào biểu tượng "Bảng điều khiển mở" trên thanh công cụ.
  3. Chọn "Giao diện và Cá nhân hóa."
  4. Nhấp vào liên kết "Hiển thị tệp và thư mục ẩn" bên dưới "Tùy chọn thư mục."
  5. Nhấp vào nút radio "Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa".
  6. Nhấp vào "Áp dụng."

Cập nhật: Tháng 9 2, 2014