Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách hiển thị các tệp ẩn trong Windows 10

Step-by-bước hướng dẫn

  1. Mở File Explorer bằng cách nhấp vào biểu tượng thư mục trong Task Bar. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Windows (Win + E) để mở nó.
  2. Nhấn vào Lượt xem menu để hiển thị ruy băng dọc theo đỉnh của cửa sổ.
  3. Kiểm tra Mục ẩn hộp kiểm. Điều này sẽ đóng ruy băng và hiển thị bất kỳ tập tin ẩn trong thư mục hiện tại.
  4. Nếu bạn không còn muốn hiển thị các tập tin ẩn, chỉ cần bỏ chọn Mục ẩn hộp kiểm.

Cập nhật: Tháng 9 17, 2015