Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách hiển thị phần mở rộng tệp trong Windows 8

Step-by-bước hướng dẫn

  1. Mở tập tin Explorer Explorer Explorer bằng cách nhấp vào biểu tượng đầu tiên trong Task Bar.
  2. Nhấp vào menu Chế độ xem trực tuyến và trên cùng của cửa sổ.
  3. Kiểm tra phần mở rộng tên tập tin của hộp kiểm tra.

Cập nhật: Tháng 4 23, 2014