Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách hiển thị phần mở rộng tệp trong OS X

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Hiển thị phần mở rộng tệp của một tệp riêng lẻ

  1. Nhấp chuột phải vào một tập tin và chọn tên Nhận thông tin Nhận (⌘ + I).
  2. Mở rộng Tên & Tiện ích mở rộng trong cửa sổ thông tin tập tin.
  3. Bỏ chọn hộp kiểm Mở rộng ẩn Hide.

Phương pháp 2: Hiển thị phần mở rộng tệp cho tất cả các tệp

  1. Chọn Tùy chọn Ưu điểm Quảng cáo từ menu Finder.
  2. Chọn loại Advanced Advanced và chọn hộp thư Hiển thị tất cả các phần mở rộng tên tệp.

Cập nhật: Tháng 8 15, 2014