Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách mở tệp không xác định trong Windows 10

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Chọn chương trình đã được cài đặt trên máy tính của bạn

  1. Bấm đúp vào tệp không xác định và chọn chương trình bạn muốn mở tệp từ hộp thoại.
  2. Chọn hộp kiểm nếu bạn muốn chương trình đã chọn luôn mở loại tệp.
  3. Nhấp vào "OK."

Phương pháp 2: Chọn chương trình từ Microsoft Store

  1. Bấm đúp vào tệp không xác định.
  2. Chọn "Tìm ứng dụng trong Cửa hàng" trong hộp thoại và nhấp vào "OK."
  3. Nhấp vào biểu tượng của chương trình từ kết quả ứng dụng trong Microsoft Store phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
  4. Nhấp vào "Nhận" hoặc "Mua" trên trang chương trình để tải xuống, tải xuống và cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.
  5. Sau khi chương trình được tải xuống và cài đặt, bấm đúp vào tệp không xác định để mở nó trong chương trình được tải xuống gần đây.

Cập nhật: Tháng 3 1, 2019