Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách tạo lối tắt trong Windows 8

Step-by-bước hướng dẫn

  1. Chọn một tệp mà bạn muốn tạo một lối tắt.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Tạo lối tắt."
  3. Di chuyển tệp bất cứ nơi nào bạn muốn để truy cập dễ dàng.
  4. Bấm đúp vào lối tắt để mở tệp gốc.
LƯU Ý: Xóa một phím tắt sẽ không ảnh hưởng đến tập tin gốc.

Cập nhật: Tháng mười 21, 2014