Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách tạo bí danh trong OS X

Step-by-bước hướng dẫn

Bí danh OS X cho phép bạn tạo lối tắt đến thư mục, tệp và ứng dụng trên máy Mac. Bạn có thể di chuyển và xóa bí danh mà không ảnh hưởng đến tệp gốc.

Các ứng dụng

  1. Kéo một chương trình ra khỏi thư mục Ứng dụng để tự động tạo bí danh cho ứng dụng.
  2. Bấm đúp vào bí danh để mở ứng dụng tương ứng.

Các tập tin và thư mục

  1. Nhấp chuột phải vào một tệp và chọn "Tạo bí danh."
  2. Bạn có thể đổi tên bí danh thành bất kỳ tên nào bạn chọn.
  3. Di chuyển tệp đến một vị trí dễ truy cập, chẳng hạn như máy tính để bàn.
  4. Bấm đúp vào bí danh để mở tệp hoặc thư mục tương ứng.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể tạo bí danh bằng cách giữ phím Command và Option trong khi kéo tệp hoặc thư mục sang vị trí khác.

Cập nhật: ngày 29 tháng 2015 năm XNUMX