Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách thay đổi chương trình mở tệp trong Windows 8

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Thay đổi chương trình mở tệp chỉ một lần

  1. Nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Mở rộng với.
  2. Chọn chương trình bạn muốn mở tệp.

Phương pháp 2: Thay đổi chương trình mặc định mở tất cả các tệp của một loại tệp cụ thể

  1. Nhấp chuột phải vào tập tin, chọn Tập tin Mở bằng với và nhấp vào Chọn chương trình mặc định
  2. Chọn chương trình mặc định mới mà bạn muốn mở tệp.

Cập nhật: Tháng 7 2, 2014