Trang chủ : Hướng dẫn : Video

Cách thay đổi chương trình mở tệp trong OS X

Step-by-bước hướng dẫn

Phương pháp 1: Thay đổi chương trình mở một tệp riêng lẻ

  1. Bấm vào một tập tin, chọn Tệp → Nhận thông tin từ menu Finder. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Tải xuống Nhận thông tin (⌘ + I).
  2. Chọn chương trình từ menu thả xuống bên dưới Mở rộng với.

Phương pháp 2: Thay đổi chương trình mở tất cả các tệp của một loại tệp nhất định

  1. Bấm vào một tập tin, chọn Tệp → Nhận thông tin từ menu Finder. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Tải xuống Nhận thông tin (⌘ + I).
  2. Chọn chương trình từ menu thả xuống bên dưới Mở rộng với.
  3. Nhấp vào Thay đổi tất cả các dòng trên menu thả xuống và chọn Tiếp tục.

Cập nhật: Tháng 6 4, 2014