Trang chủ : Phần mềm : SoftMaker

SoftMaker

Văn phòng 2018

Một bộ năng suất văn phòng được thiết kế để thay thế cho Microsoft Office

Office HD PlanMaker BASIC 2016.7

Phiên bản ứng dụng Android của ứng dụng PlanMaker được sử dụng để chỉnh sửa và lưu định dạng tệp Excel

Bài thuyết trình HD Office 2016.7

Phiên bản ứng dụng Android của chương trình Bản trình bày được sử dụng để chỉnh sửa và lưu định dạng tệp PowerPoint

Office HD TextMaker BASIC 2016.7

Phiên bản ứng dụng Android của TextMaker được sử dụng để chỉnh sửa và lưu định dạng tệp Word