Phần mềm : Hệ thống Mobi : OfficeSuite Pro

MobiSystems OfficeSuite Pro

phiên bản
(tính đến ngày 1/22/2015)
8
nền tảng
giấy phépPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Phân loạiNăng suất

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Hỗ trợ cho một số định dạng năng suất văn phòng, chẳng hạn như Microsoft Office XML, TXT và PDF
  • Chia sẻ tài liệu qua email hoặc dịch vụ đám mây, bao gồm iCloud và Google Drive
  • Bảo vệ mật khẩu tập tin
  • Nhận dạng văn bản thành giọng nói

MobiSystems OfficeSuite Pro là một ứng dụng cho phép người dùng xem, chỉnh sửa và tạo nhiều loại tài liệu văn phòng. Nó có sẵn cho các nền tảng Android và iOS.

Ứng dụng hỗ trợ các định dạng Microsoft Office XML, chẳng hạn như . DOCX, .XLSX.PPTX, Cùng với PDF., . TXT, RTF.CSV các tập tin. OfficeSuite Pro cho phép bạn chia sẻ tài liệu qua email hoặc tới các dịch vụ đám mây, bao gồm Google Drive, iCloud, Dropbox và OneDrive. Ứng dụng này cũng cung cấp bảo vệ mật khẩu tập tin, hỗ trợ kiểm tra chính tả bằng 14 ngôn ngữ và nhận dạng văn bản thành giọng nói.

OfficeSuite Pro là một lựa chọn hợp lý cho người dùng Android và iOS muốn xem, chỉnh sửa và tạo nhiều định dạng tài liệu văn phòng. Nó không cung cấp tất cả các tính năng của ứng dụng Microsoft Office dành cho máy tính để bàn nhưng nếu bạn cần xem hoặc chỉnh sửa tài liệu, MobiSystems OfficeSuite Pro sẽ hoàn thành công việc.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

. DOCX - Tài liệu XML mở Microsoft Word

Các tiện ích mở rộng tệp khác được sử dụng bởi MobiSystems OfficeSuite Pro 8

Các loại tệp được hỗ trợ
.CSVTệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy
DOC.Tài liệu Microsoft Word
.DOCMWord Mở XML Tài liệu kích hoạt Macro
PDF.Tệp định dạng tài liệu di động
.PPSTrình chiếu PowerPoint
.PPSMTrình chiếu slide mở bằng macro PowerPoint
.PPSXTrình chiếu PowerPoint mở XML
PPTPowerPoint Presentation
.PPTMBản trình bày kích hoạt macro mở XML
.PPTXTrình bày XML mở PowerPoint
RTFTập tin định dạng văn bản phong phú
. TXTTệp văn bản thuần túy
XLSBảng tính Excel
.XLSMBảng tính kích hoạt macro mở XML
.XLSXBảng tính XML mở Microsoft Excel

Cập nhật: Tháng 1 22, 2015