Phần mềm : microsoft : Trình xem ảnh Windows

Trình xem ảnh Microsoft Windows

phiên bản
(tính đến ngày 7/21/2014)
cửa sổ 7
Nền tảng
giấy phépkèm
Phân loạiĐồ họa

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Nhanh chóng duyệt tập tin hình ảnh trong một thư mục
  • Xem hình ảnh riêng lẻ hoặc trong trình chiếu
  • Xoay hình ảnh với gia số 90 độ

Windows Photo Viewer là một chương trình xem hình ảnh đi kèm với Windows 7 trở lên. Nó thay thế Windows Picture và Fax Viewer, được bao gồm trong Windows XP và Windows Server 2003.

Trình xem ảnh cung cấp một phương pháp dễ dàng để xem nhanh các tệp hình ảnh. Nếu đó là chương trình mặc định để mở tệp hình ảnh, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp đúp vào tệp bạn muốn xem. Nó cho phép bạn xoay hình ảnh theo gia số 90 độ và tự động lưu các thay đổi.

Nếu bạn đang làm việc trên máy tính Windows và cần xem tệp hình ảnh, Windows Photo Viewer là một tùy chọn nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn cần khả năng chỉnh sửa hình ảnh nâng cao, có những công cụ miễn phí khác có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

. JPG - Hình ảnh JPEG

Các phần mở rộng tệp khác được sử dụng bởi Microsoft Windows Photo Viewer Windows 7

Các loại tệp được hỗ trợ
. BmpTệp hình ảnh Bitmap
.DIBThiết bị tập tin Bitmap độc lập
.SỐ FAXTài liệu Fax
. GifTệp định dạng trao đổi đồ họa
. PNGĐồ họa mạng di động
.THMTập tin hình ảnh thu nhỏ
TIF.Tập tin hình ảnh được gắn thẻ
.WDPTập tin ảnh phương tiện Windows
Định dạng tệp liên quan bổ sung
.BMXTập tin hoạt hình di động của Siemens
.JBMPHình ảnh Bitmap của HĐH JAmes
.JPEGHình ảnh JPEG
.JXRHình ảnh JPEG XR
.KDITập tin hình ảnh Skin Player
.POPTệp ký tự Samsung Popcon
.THMTập tin hình thu nhỏ video
. TIFFĐịnh dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ
.WDFTập tin truyền thông Wonderland Adventures
.WMFSiêu dữ liệu Windows

Cập nhật: Tháng 7 21, 2014