Phần mềm : microsoft : Văn phòng

Microsoft Office

phiên bản
(tính đến ngày 8/1/2019)
2019
nền tảng
giấy phépPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Phân loạiNăng suất

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Bao gồm Word, Excel, PowerPoint và OneNote trong bộ cơ bản của nó
  • Sử dụng định dạng Open XML được sử dụng rộng rãi để lưu tài liệu
  • Cho phép các plugin được cài đặt để thêm chức năng
  • Cho phép đồng tác giả thời gian thực trong Word
  • Cung cấp Office 365 Planner để giúp các nhóm tổ chức công việc

Microsoft Office là bộ ứng dụng năng suất văn phòng tiêu chuẩn công nghiệp. Các bộ có sẵn cho cửa sổ trên máy tính để bàn và máy tính bảng. Nó cũng có sẵn cho Mac OS X, mặc dù nó hạn chế hơn so với Windows.

Bộ Office cơ bản nhất bao gồm các chương trình sau:

  • Microsoft Word - Một ứng dụng xử lý văn bản được sử dụng để tạo tài liệu cho mục đích kinh doanh và cá nhân
  • Microsoft Excel - Một ứng dụng bảng tính được sử dụng để tổ chức, thao tác và trực quan hóa dữ liệu
  • Microsoft PowerPoint - Một ứng dụng thuyết trình được sử dụng để tạo các trình chiếu
  • Microsoft OneNote - Một ứng dụng máy tính xách tay được sử dụng để tạo các trang ghi chú dạng tự do

Các phiên bản khác của Microsoft Office, như Office 365, cung cấp Outlook, Nhà xuất bản, và Truy cập. Mỗi chương trình tạo nên bộ Office sử dụng định dạng Open XML, sử dụng các phần mở rộng tệp phổ biến như . DOCX, .PPTX.XLSX. Các ứng dụng Office cũng hỗ trợ bổ trợ hoặc plugin mà bạn có thể tải xuống để mở rộng khả năng của các chương trình.

Cho dù nó được sử dụng cho mục đích kinh doanh hay sử dụng cá nhân, Microsoft Office là bộ năng suất văn phòng hàng đầu. Bạn có thể mua Office với thanh toán một lần hoặc đăng ký. Bộ miễn phí, chẳng hạn như Apache OpenOffice, có thể được sử dụng thay thế trong một số trường hợp, nhưng vì Microsoft Office được chuẩn hóa trong cộng đồng giáo dục và doanh nghiệp, giá của Office vẫn đáng để mua.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

. DOCX - Tài liệu XML mở Microsoft Word

Các phần mở rộng tệp khác được Microsoft Office 2019 sử dụng

Các loại tệp được hỗ trợ
.ACCDBTruy cập tập tin cơ sở dữ liệu 2007
.BKSTập tin sao lưu bảng tính Microsoft Works
.CRTXTệp mẫu biểu đồ Office 2007
.CSVTệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy
.CUBDịch vụ phân tích tập tin Cube
.CVRTệp báo cáo sự cố của Microsoft
DOC.Tài liệu Microsoft Word
DOC.Tài liệu Wordman
.DOCHTMLTài liệu HTML của Microsoft Word
.DOCMWord Mở XML Tài liệu kích hoạt Macro
.DOCMHTMLTài liệu HTML Microsoft Word MIME
.DOCXMLTài liệu XML của Microsoft Word
.DOTMẫu tài liệu Word
.DOTHTMLMẫu tài liệu HTML của Microsoft Word
.DOTMMẫu tài liệu kích hoạt macro mở XML
.DOTXMẫu tài liệu XML mở Word
.DQYTệp truy vấn Excel
.EFTXTệp hiệu ứng chủ đề Office 2007
.EXDKiểm soát thông tin tập tin bộ nhớ cache
.FFATìm tập tin trạng thái nhanh
.FFLTìm danh sách tài liệu nhanh
.FFOTìm tài liệu nhanh thuộc tính bộ nhớ cache
.FFXMicrosoft Tìm chỉ mục nhanh
.GCSXTập tin màu Microsoft Office SmartArt
.GLOXTệp bố cục đồ họa Microsoft Office SmartArt
.GLYTừ điển tập tin
.GQSXTệp kiểu Microsoft Office SmartArt
.GRATập tin đồ thị của Microsoft
.MDBCơ sở dữ liệu Microsoft Access
.MGCDanh mục phương tiện truyền thông Microsoft Clip Organizer
.MMLTập tin Microsoft Clip Organizer
.MMTập tin danh mục phương tiện Microsoft Clip Organizer
.OBDTài liệu Binder văn phòng
.ODCTệp kết nối dữ liệu Office
.OFFICEUITệp tùy chỉnh giao diện người dùng Microsoft Office
.OLKTệp sổ địa chỉ Outlook
.MỘTTài liệu OneNote
.ONEPKGTệp gói Microsoft OneNote
.ONETOC2Tệp mục lục Microsoft OneNote
.OTMTệp Macro Outlook
.PIPTệp cài đặt cá nhân hóa Office
.POTXMẫu bản trình bày XML mở PowerPoint
PPTPowerPoint Presentation
.PPTXTrình bày XML mở PowerPoint
.PWITài liệu bỏ túi
.QATTập tin thanh công cụ truy cập nhanh Microsoft Office
RTFTập tin định dạng văn bản phong phú
.SHSTập tin phế liệu của Microsoft
.THMXTệp chủ đề Office 2007
.TSVTệp giá trị tách biệt
. TXTTệp văn bản thuần túy
.WBKSao lưu tài liệu Word
.XARTệp tự động khôi phục Excel
.XLBảng tính Excel
.XLBTệp thanh công cụ Excel
.XLCBiểu đồ Excel
.XLDTệp cơ sở dữ liệu Excel
.XLKTệp sao lưu Excel
.XLMMacro Excel
XLSBảng tính Excel
.XLSBBảng tính nhị phân Excel
.XLSHTMLBảng tính Microsoft Excel HTML
.XLSMBảng tính kích hoạt macro mở XML
.XLSXBảng tính XML mở Microsoft Excel
.XLTMẫu Excel
.XLTHTMLMẫu bảng tính Microsoft Excel HTML
.XLTMMẫu bảng tính kích hoạt macro mở XML
.XLTXMẫu bảng tính XML mở của Excel
.XLVMô-đun Excel Visual Basic
.XLWExcel Workbook
.XLWTệp không gian làm việc Excel
Định dạng tệp liên quan bổ sung
.EDITập tin trao đổi dữ liệu điện tử
.M3Tệp định dạng bảng tính Lotus 1-2-3
.GPRTệp kết quả GenePix
.GRAPHMLTệp GraphML
.IIFTập tin định dạng trao đổi Intuit
.INFOTệp thông tin chung
INITập tin khởi tạo Windows
.IQYTruy vấn Internet
.JRTFJAmes OS Tập tin văn bản phong phú
.LSTDanh sách dữ liệu
.MDTập tin tài liệu Markdown
.MDITập tin hình ảnh tài liệu Microsoft
.ODSBảng tính OpenDocument
.OPALTệp cài đặt người dùng Microsoft Office
.OPAXTệp cài đặt người dùng Microsoft Office
.OPSTệp cài đặt hồ sơ văn phòng
.PDEMẫu tài liệu ProntoDoc cho Excel
. ĐẶT HÀNGProntoDoc cho Excel Tài liệu thông thường
.PPTMBản trình bày kích hoạt macro mở XML
.Bổ trợ Microsoft Word
.XLATệp bổ trợ Excel
.XLAMBổ trợ kích hoạt macro mở XML
.XLLTệp bổ trợ Excel

Cập nhật: Tháng 8 1, 2019