Trang chủ : Phần mềm : Microsoft

microsoft

Truy cập 2016

Một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu cho môi trường máy tính để bàn Windows

Động lực học AX 2012 R3

Một ứng dụng lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp cho Windows

cạnh 44

Trình duyệt Internet mới cho Windows 10 thay thế Internet Explorer

Excel 2019

Một ứng dụng phát triển bảng tính nâng cao có trong Microsoft Office

Excel cho Android 16

Phiên bản ứng dụng Android của ứng dụng Microsoft Excel tiêu chuẩn công nghiệp

Excel cho Mac 2019

Một ứng dụng phát triển bảng tính nâng cao có trong Microsoft Office

Excel cho iOS 2

Phiên bản ứng dụng bảng tính iOS của ứng dụng Microsoft Excel tiêu chuẩn công nghiệp

Exchange Server 2013

Máy chủ doanh nghiệp của Microsoft cung cấp email, lịch và danh bạ cho PC, trình duyệt và điện thoại của bạn

Flight Simulator X

Phần tiếp theo của chuyến bay giả lập Windows cho Flight Simulator 2004

Âm nhạc Groove 1

Trình phát nhạc cho Windows thay thế Xbox Music

Internet Explorer 11

Một trình duyệt web được phát triển bởi Microsoft

Notepad 1903

Một trình soạn thảo văn bản đơn giản đi kèm với Microsoft Windows

Văn phòng 2019

Một bộ ứng dụng năng suất văn phòng được sử dụng rộng rãi

Outlook 2016

Một chương trình email và lịch được sử dụng để quản lý danh bạ và thông tin cá nhân

Outlook Express 6

Một ứng dụng email và tin tức đi kèm với các phiên bản cũ của Internet Explorer

PowerPoint 2016

Một chương trình tạo và trình chiếu kèm theo Microsoft Office

PowerPoint cho Android 1

Phiên bản ứng dụng Android của Microsoft PowerPoint tiêu chuẩn công nghiệp

PowerPoint cho Mac 2016

Một chương trình tạo và trình chiếu kèm theo Microsoft Office

PowerPoint cho iOS 1

Phiên bản ứng dụng iOS của Microsoft PowerPoint tiêu chuẩn công nghiệp

SQL Server 2014

Một ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ cho Windows thường được sử dụng bởi các tổ chức

Skype 8

Một chương trình viễn thông được sử dụng để trò chuyện với mọi người qua internet theo nhiều cách khác nhau

Visio 2016

Một ứng dụng lập sơ đồ từ bộ Microsoft Office

Visual Basic 6

Một ngôn ngữ lập trình và IDE từ Microsoft

Visual FoxPro 9

Một chương trình cơ sở dữ liệu cho WIndows

Visual Studio 2017

Một công cụ phát triển phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng Windows và web

Mã Visual Studio 1

Một trình soạn thảo văn bản đa nền tảng, mã nguồn mở

cửa sổ 10

Một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft

Windows Media Player 12

Một trình phát đa phương tiện đi kèm với hệ điều hành Windows

Windows Photo Viewer của Windows 7

Một chương trình xem hình ảnh có trong Windows 7

Ảnh Windows 10

Trình tổ chức và chỉnh sửa ảnh đi kèm với Windows

Lời 2019

Một chương trình xử lý văn bản tiêu chuẩn công nghiệp có trong Microsoft Office

Từ dành cho Android 16

Một ứng dụng Android được sử dụng để tạo và chỉnh sửa tài liệu Word

Word cho Mac 2019

Một chương trình xử lý văn bản tiêu chuẩn công nghiệp có trong Microsoft Office

Word cho iOS 2

Một ứng dụng iOS được sử dụng để tạo và chỉnh sửa tài liệu Word

Solitairead 6

Một trình soạn thảo văn bản đi kèm với Microsoft Windows

Công trình 9

Một bộ năng suất được thiết kế cho người dùng gia đình

Notepad Notepad 2007

Một ứng dụng Windows nguồn mở cho phép người dùng duyệt và chỉnh sửa các tài liệu XML