Phần mềm : MacVim : MacVim

MacVim

phiên bản
(tính đến ngày 6/10/2014)
7
Nền tảng
giấy phépMã nguồn mở
Phân loạiLập trình

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Vim với giao diện đồ họa tiện lợi cho Mac
  • Hỗ trợ hàng tá ngôn ngữ lập trình
  • Tùy biến cao

MacVim là trình chỉnh sửa mã nguồn cho Mac, dựa trên trình soạn thảo văn bản phổ biến cho Unix, Vim (Vi cải tiến). Ngoài các tính năng được tìm thấy trong Vim, MacVim cũng bao gồm giao diện đồ họa giúp chỉnh sửa mã nguồn thuận tiện hơn. MacVim tương tự như gVim, có sẵn cho Windows.

MacVim, như Vim và gVim, cung cấp hỗ trợ cho hàng tá ngôn ngữ lập trình và cực kỳ hiệu quả để chỉnh sửa mã nguồn. Tuy nhiên, bản thân Vim thường mất một chút thời gian để làm quen, vì hệ thống phím nóng của nó phản tác dụng với nhiều người. Để giúp chỉnh sửa và lưu dễ dàng hơn, MacVim cung cấp quyền truy cập vào nhiều chức năng phím nóng thông qua thanh menu và menu chương trình, giảm rào cản gia nhập cho các lập trình viên mới.

MacVim là một trình soạn thảo mã nguồn tuyệt vời. Thật không may, với việc phát hành Mac OS X 10.9 Mavericks, nó không còn được hỗ trợ và sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, người dùng OS X 10.6, 10.7 và 10.8 sẽ thấy chương trình là một công cụ tuyệt vời cho nhu cầu lập trình của họ.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

.VIMRC - Tập tin cấu hình thời gian chạy Vim

Các phần mở rộng tệp khác được sử dụng bởi MacVim 7

Các loại tệp được hỗ trợ
.AThư viện tĩnh
.ASMTập tin mã nguồn ngôn ngữ hội
.ASPTrang máy chủ hoạt động
.ASPXTrang máy chủ hoạt động
.AWKTập lệnh AWK
.BASTập tin mã nguồn BASIC
.BSHBeanShell Script
.CTệp mã nguồn C / C ++
.CONFTệp cấu hình Unix
.CPPTập tin mã nguồn C ++
.CSTập tin mã nguồn C #
.CSHTập lệnh C Shell
.CSSBiểu định kiểu xếp chồng
.FMã nguồn Fortran
.HTệp tiêu đề C / C ++ / Objective-C
.HPPTập tin tiêu đề C ++
.HSKịch bản Haskell
.HTMLTệp ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
.JAVATệp mã nguồn Java
.JSTệp JavaScript
.Tệp ký hiệu đối tượng JavaScript
.JSPTrang máy chủ Java
.LHSChữ viết Haskell
.MTệp thực hiện Objective-C
.M4Thư viện bộ xử lý vĩ mô
.MDTập tin tài liệu Markdown
.PASTệp nguồn Pascal
.PHPTệp mã nguồn PHP
.PLKịch bản Perl
.TÍNH CHẤTTệp thuộc tính Java
.PYTập lệnh Python
.RBMã nguồn Ruby
.SHTập lệnh Bash Shell
. Vấn đềTệp dữ liệu ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
.SWPswap file
. TXTTệp văn bản thuần túy
.VBTập tin dự án Visual Basic
.XMLTệp XML
Định dạng tệp liên quan bổ sung
.CHỈ HUYTập tin lệnh đầu cuối
.PHP3Trang web PHP 3
.PHP4Trang web PHP 4
.PHP5Trang web PHP 5
.BẢN VĂNTệp văn bản thuần túy

Cập nhật: Tháng 6 10, 2014