Phần mềm : Infraware : Văn phòng Polaris cho iOS

Infraware Polaris Office cho iOS

phiên bản
(tính đến ngày 7/11/2016)
7
Nền tảng
giấy phépphần mềm miễn phí
Phân loạiNăng suất

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Hỗ trợ định dạng Office XML và PDF
  • Cung cấp nhiều hình dạng, biểu đồ và hình động trượt
  • Cho phép bạn chia sẻ tệp qua liên kết, email, trang xã hội và dịch vụ đám mây
  • Bảo vệ tài liệu của bạn bằng mã hóa và mật mã do người dùng xác định

Infraware Polaris Office là một ứng dụng văn phòng miễn phí cho iOS. Nó có thể được sử dụng để mở, chỉnh sửa và chia sẻ các định dạng văn phòng phổ biến.

Polaris Office hỗ trợ các định dạng DOCX, XLSX và PPTX phổ biến, cùng với các định dạng PDF, TXT và ODF. Cùng với khả năng xem, ứng dụng cung cấp chú thích PDF, chức năng ghi chú, hiệu ứng chuyển tiếp trượt, hình dạng, biểu đồ và mẫu. Ứng dụng cũng mã hóa tài liệu và dữ liệu của bạn để bảo mật thông tin của bạn.

Ứng dụng cho phép bạn chia sẻ tệp qua email, Facebook, Twitter hoặc liên kết, tự động cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tài liệu. Bạn cũng có thể chia sẻ tệp thông qua các dịch vụ đám mây như OneDrive và Dropbox, cũng có thể được sử dụng để lưu trữ tệp của bạn.

Polaris Office được sử dụng để làm việc với các tài liệu văn phòng trên iPad hoặc iPhone. Nó hỗ trợ các định dạng Office XML và PDF phổ biến, cung cấp cho bạn nhiều tính năng để chỉnh sửa chúng và cho phép bạn dễ dàng chia sẻ tệp với người khác. Infraware Polaris Office là một trong một số ứng dụng iOS có sẵn để làm việc với các định dạng văn phòng và là một trong những lựa chọn tốt hơn đặc biệt là vì nó miễn phí.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

PDF. - Tệp định dạng tài liệu di động

Các tiện ích mở rộng tệp khác được Infraware Polaris Office sử dụng cho iOS 7

Các loại tệp được hỗ trợ
DOC.Tài liệu Microsoft Word
. DOCXTài liệu XML mở của Microsoft Word
.ODFCông thức OpenDocument
PPTPowerPoint Presentation
.PPTXTrình bày XML mở PowerPoint
. TXTTệp văn bản thuần túy
XLSBảng tính Excel
.XLSXBảng tính XML mở Microsoft Excel

Cập nhật: Tháng 7 11, 2016