Phần mềm : Google : Lái xe cho Android

Google Drive cho Android

phiên bản
(tính đến ngày 8/4/2015)
4
Nền tảng
giấy phépphần mềm miễn phí
Phân loạiTiện ích

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Tải tệp từ thiết bị Android của bạn lên Drive
  • Xem tài liệu, video và ảnh trong Drive của bạn
  • Chia sẻ tệp và thư mục với người dùng khác

Google Drive là một ứng dụng Android cho phép bạn tải lên và truy cập các tệp của mình trong Drive. Bạn chỉ có thể cài đặt ứng dụng bằng tài khoản Google+.

Ứng dụng cho phép bạn tải tài liệu, video và hình ảnh từ thiết bị Android lên Drive. Sau khi tải lên, bạn có thể tìm kiếm các tệp theo tên và nội dung của chúng. Bạn có thể xem các tài liệu, video và ảnh được hỗ trợ ở nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như Microsoft Office XML, MP4, JPEG, BMP và TIFF. Ứng dụng cũng cho phép bạn chia sẻ các tệp và thư mục của mình với người khác và tùy chỉnh khả năng xem của các tệp và thư mục để bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét.

Google Drive cho phép bạn quản lý bộ nhớ đám mây từ thiết bị Android của mình. Bạn có thể tải lên các tệp từ thiết bị của mình, xem các tệp đã có trong không gian lưu trữ đám mây của bạn và chia sẻ các tệp và thư mục với người khác. Google Drive là một công cụ bổ sung vững chắc cho người dùng Android có tài khoản Google+.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

. JPG - Hình ảnh JPEG

Các tiện ích mở rộng tệp khác được Google Drive sử dụng cho Android 4

Các loại tệp được hỗ trợ
. AviTập tin âm thanh video xen kẽ
. BmpTệp hình ảnh Bitmap
. DOCXTài liệu XML mở của Microsoft Word
. GifTệp định dạng trao đổi đồ họa
.JPEGHình ảnh JPEG
.MOVPhim Apple Apple
.MP4Tệp video MPEG-4
PDF.Tệp định dạng tài liệu di động
. PNGĐồ họa mạng di động
.PPSXTrình chiếu PowerPoint mở XML
.PPTXTrình bày XML mở PowerPoint
TIF.Tập tin hình ảnh được gắn thẻ
.XLSXBảng tính XML mở Microsoft Excel
Định dạng tệp liên quan bổ sung
DOC.Tài liệu Microsoft Word
PPTPowerPoint Presentation
XLSBảng tính Excel

Cập nhật: Tháng 8 4, 2015