Phần mềm : Trình tạo tệp : FileMaker Pro

FileMaker Pro

phiên bản
(tính đến ngày 12/14/2018)
17
nền tảng
giấy phépPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Phân loạiNăng suất

Phần mềm Tổng quan

Những đặc điểm chính

  • Hỗ trợ các định dạng phổ biến như Office Open XML .XLSX.
  • Xuất dữ liệu sang các tệp được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như .PDF và .CSV
  • Cung cấp các công cụ để tùy chỉnh cơ sở dữ liệu của bạn và cách bạn xem chúng
  • Cung cấp các tài nguyên hữu ích như video hướng dẫn và trung tâm đào tạo

FileMaker Pro Advanced là một hệ thống quản lý dữ liệu giúp doanh nghiệp thực hiện các tác vụ như theo dõi hàng tồn kho, tổ chức dự án và quản lý danh bạ. Nó được chạy trên nền tảng Mac, Windows và iOS và trong trình duyệt web.

Trong FileMaker Pro Advanced, bạn tạo cơ sở dữ liệu của mình từ một mẫu được xác định trước, bằng cách nhập dữ liệu của bạn từ bảng tính hoặc bằng cách tạo cơ sở dữ liệu mới từ đầu. Các mẫu được xác định trước dựa trên nhiều chức năng liên quan đến kinh doanh, chẳng hạn như tài chính (báo cáo chi phí), con người & tài sản (danh bạ), dự án (quản lý sự kiện), quản trị (cuộc họp) và tài nguyên (hàng tồn kho). Bạn cũng có thể xây dựng cơ sở dữ liệu của mình bằng cách nhập dữ liệu từ bảng tính được tạo bởi các ứng dụng khác, chẳng hạn như Microsoft Excel. Tùy chọn thứ ba là xây dựng cơ sở dữ liệu của bạn từ đầu. Tùy chọn này đòi hỏi nhiều công việc hơn nhưng cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn cơ sở dữ liệu của mình bằng cách xác định các trường và bố cục của riêng bạn.

Một cơ sở dữ liệu trong FileMaker Pro Advanced được tổ chức thành các bảng, nơi lưu trữ các bản ghi được tạo thành từ một tập hợp các trường. Các lĩnh vực bao gồm tên mặt hàng, mô hình, số sê-ri, vị trí, ghi chú, ngày mua và chi phí. Ứng dụng cho phép bạn kiểm soát cách bạn xem dữ liệu của mình, tìm kiếm hồ sơ và sắp xếp các trường dữ liệu trong hồ sơ của bạn. Bạn có thể xem dữ liệu của mình trong các chế độ xem biểu đồ khác nhau, giúp so sánh và đối chiếu dữ liệu của bạn dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh có thể được xuất ra dưới dạng PDF hoặc Office Open XML .XLSX định dạng. FileMaker Pro Advanced cũng cung cấp một trung tâm đào tạo, trung tâm tài nguyên, diễn đàn, hướng dẫn bằng video và các bản demo bạn có thể tham khảo để được giúp đỡ.

FileMaker Pro Advanced sử dụng định dạng độc quyền để lưu dữ liệu nhưng cũng cho phép bạn xuất dữ liệu của mình sang nhiều tệp khác nhau, bao gồm PDF., .XLSX, .DBF, .HTML, .CSV.XML. Bạn cũng có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu với các thành viên trong nhóm thông qua web hoặc thiết bị iOS với ứng dụng FileMaker Go.

FileMaker Pro Advanced là một lựa chọn tuyệt vời để tổ chức doanh nghiệp của bạn. Nó cho phép bạn tùy chỉnh cơ sở dữ liệu của mình để phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn và tương thích với các ứng dụng quản lý dữ liệu khác, chẳng hạn như Microsoft Excel. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh hoặc muốn thay đổi phần mềm quản lý doanh nghiệp, hãy thử FileMaker Pro Advanced.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

.MP12 - Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro 12

Các phần mở rộng tệp khác được FileMaker Pro 17 sử dụng

Các loại tệp được hỗ trợ
.CSVTệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy
.DBFTệp cơ sở dữ liệu
.LBFileMaker Pro Nhãn tập tin
.MCơ sở dữ liệu FileMaker
.M5Cơ sở dữ liệu FileMaker 5
.MPCơ sở dữ liệu FileMaker Pro
.MPSLLiên kết chụp nhanh FileMaker Pro 12
.PBảng tính FileMaker Pro
.P3Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro 3
.P4Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro 4
.P5Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro 5
.P7Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro 7+
.Liên kết chụp nhanh FileMaker Pro
.Tệp ghi nhớ cơ sở dữ liệu FileMaker Pro
.HTMLTệp ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
.MPRTập tin từ điển FileMaker
NET.Module mạng FileMaker
PDF.Tệp định dạng tài liệu di động
.CHUYỂN HƯỚNGTệp dữ liệu được tách riêng
.UPRTừ điển người dùng FileMaker
.USRTệp cơ sở dữ liệu FileMaker Pro
XLSBảng tính Excel
.XLSXBảng tính XML mở Microsoft Excel
.XSLBiểu định kiểu XML
Định dạng tệp liên quan bổ sung
.BLUPhần mở rộng thời gian chạy FileMaker Pro
.MPLUGINTrình cắm tệp
.MXTrình cắm tệp
.FTHFileMaker Theme File
NET.Module mạng FileMaker
.XSLTTệp chuyển đổi XSL

Cập nhật: ngày 14 tháng 2018 năm XNUMX