Phần mềm : Adobe : Người đọc

Adobe Reader

phiên bản
(tính đến ngày 11/13/2018)
DC 2018
nền tảng
giấy phépphần mềm miễn phí
Phân loạiNăng suất

Phần mềm Tổng quan

Ảnh chụp màn hình của Adobe Acrobat Reader DC 2018

Ảnh chụp màn hình của Adobe Acrobat Reader DC 2018

Những đặc điểm chính

  • Trình đọc tài liệu PDF miễn phí
  • Các công cụ đọc và điều hướng dễ sử dụng
  • Chú thích, ký điện tử và in tài liệu
  • Thực hiện hạn chế bảo mật và nội dung

Adobe Acrobat Reader là một chương trình miễn phí cho phép người dùng xem, tìm kiếm, ký tên, chú thích và in các tài liệu PDF. không giống Adobe Acrobat DC, là phiên bản thương mại của Adobe Acrobat Reader, chương trình không thể được sử dụng để tạo hoặc chỉnh sửa các tệp PDF. Acrobat Reader trước đây được gọi là Adobe Reader.

Acrobat Reader chủ yếu được sử dụng để xem các tệp PDF nhưng cũng đi kèm với một số công cụ hữu ích để làm việc với các tệp PDF. Bạn có thể chú thích tài liệu bằng cách thêm hoặc tô sáng văn bản, vẽ hình và thêm ghi chú hoặc tem. Bạn cũng có thể ký tài liệu bằng cách nhập hoặc vẽ, đo khoảng cách và diện tích của các đối tượng trong tài liệu và chia sẻ tài liệu để người dùng khác xem hoặc xem xét. Acrobat Reader cũng cho phép bạn thuận tiện thêm các công cụ không có trong phần mềm trực tiếp từ cửa sổ Công cụ trong chương trình.

Acrobat Reader có thể được sử dụng để thực hiện các hạn chế đối với các tệp PDF. Các hạn chế cho phép hoặc không cho phép các quyền như in, sao chép nội dung, trích xuất trang, nhận xét, điền vào các trường mẫu và ký. Người dùng Acrobat Reader chỉ được cấp quyền nếu người tạo tài liệu đã đặt. Chương trình cũng thực hiện bảo vệ mật khẩu cho các tệp PDF yêu cầu mật khẩu trước khi xem tài liệu.

Acrobat Reader là một ứng dụng rất hữu ích để xem các tài liệu PDF. Nó có sẵn trên hơn hai mươi nền tảng và trong hơn hai mươi lăm ngôn ngữ, và hơn 500 triệu bản đã được phân phối cho đến nay. Cho dù là cho mục đích cá nhân hay chuyên nghiệp, Adobe Acrobat Reader là một lựa chọn tuyệt vời để xem tất cả các loại tài liệu đã được xuất bản ở định dạng PDF.

Các loại tệp được hỗ trợ


Mở rộng tập tin chính

PDF. - Tệp định dạng tài liệu di động

Các phần mở rộng tệp khác được Adobe Reader DC 2018 sử dụng

Các loại tệp được hỗ trợ
.AITập tin Adobe Illustrator
.ETDAdobe Reader Tệp dữ liệu chuyển EBX
.RMFTài liệu quản lý quyền Adobe
.XDPGói dữ liệu XML
.XFDFTệp Adobe Acrobat XFDF
Định dạng tệp liên quan bổ sung
.APITrình cắm Acrobat
.CERChứng chỉ bảo mật Internet
.EDNTệp kích hoạt sách điện tử Adobe
.JP1Tập tin văn bản tiếng Nhật (Romaji)
.P12Tập tin trao đổi thông tin cá nhân
.P7BTệp chứng chỉ PKCS # 7
.P7CTệp chứng chỉ PKCS # 7
.PFXTệp chứng chỉ PKCS # 12
.WWFTài liệu không thể in của World Wide Fund
.XFDTệp dữ liệu biểu mẫu FormFlow 99

Cập nhật: Tháng 11 13, 2018