Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 30 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 30 tháng 2015 năm XNUMX

Microsoft Project sử dụng phần mở rộng tệp nào cho tệp dự án?

A
.MPF
0%
B
.MMP
0%
C
.MP
0%
D
.MPP
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .MPP