Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 29 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 29 tháng 2015 năm XNUMX

Các ứng dụng web Java cho Tomcat được phân phối với phần mở rộng nào?

A
.JAVA
0%
B
.
0%
C
ZIP
0%
D
.LỚP HỌC
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .