Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 28 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 28 tháng 2015 năm XNUMX

Phần mềm đồ họa nào thường sử dụng phần mở rộng .PXM?

A
Máy đo điểm ảnh
0%
B
Adobe Photoshop
0%
C
Microsoft Paint
0%
D
Corel PaintShop Pro
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .PXM