Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 27 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 27 tháng 2015 năm XNUMX

Nếu bạn đang tạo một chương trình phần mềm, bạn đang làm gì?

A
Bạn đang giải nén các tập tin chương trình cần thiết.
0%
B
Bạn đang dịch ngược một chương trình thành các phần riêng biệt.
0%
C
Bạn đang viết logic chương trình mới.
0%
D
Bạn đang thay đổi giao diện người dùng.
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .DA