Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 26 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 26 tháng 2015 năm XNUMX

Chương trình nào sau đây của Microsoft chưa bị ngừng?

A
Microsoft Outlook Express
0%
B
Microsoft Visual Studio
0%
C
Tác phẩm của Microsoft
0%
D
Microsoft FrontPage
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .SLN