Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 23 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 23 tháng 2015 năm XNUMX

Phần mở rộng tệp .EML là viết tắt của cái gì?

A
Siêu dữ liệu nâng cao
0%
B
việc làm
0%
C
Thư viện thêu
0%
D
E-mail
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .EML