Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 22 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 22 tháng 2015 năm XNUMX

World Wide Web được phát minh vào năm nào?

A
1983
0%
B
1989
0%
C
1995
0%
D
2001
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .HTML