Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 21 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 21 tháng 2015 năm XNUMX

Mục đích của một phím tắt Windows là gì?

A
Để trỏ đến một tập tin khác trên hệ thống
0%
B
Để lưu trữ danh bạ cá nhân
0%
C
Để lưu các mục yêu thích của trang web
0%
D
Để cập nhật trình điều khiển phần cứng
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .lnk