Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 20 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 20 tháng 2015 năm XNUMX

Ngôn ngữ nào ban đầu không được thiết kế để lập trình hướng đối tượng?

A
C + +
0%
B
Pháo đài
0%
C
Java
0%
D
C#
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .F