Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 19 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 19 tháng 2015 năm XNUMX

Phần mở rộng tệp .BIN là viết tắt của cái gì?

A
Nhị thức
0%
B
Nhị phân
0%
C
Ống nhòm
0%
D
Chơi lô tô
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: . BIN