Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 18 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 18 tháng 2015 năm XNUMX

Tập tin ISO được sử dụng để lưu trữ loại dữ liệu nào?

A
Hình ảnh đĩa
0%
B
Tài liệu
0%
C
Bitmap
0%
D
Mã nguồn
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: . ISO