Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 17 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 17 tháng 2015 năm XNUMX

Loại tệp nào .THEMEPACK không lưu trữ?

A
Biểu tượng
0%
B
Trình bảo vệ màn hình
0%
C
Trình điều khiển
0%
D
Âm thanh
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .THEMEPACK