Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 15 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 15 tháng 2015 năm XNUMX

Phần mở rộng nào sau đây không được sử dụng để lưu bảng tính?

A
.ODS
0%
B
.NUMBERS
0%
C
.GNUMERIC
0%
D
.XLL
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .XLL