Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 14 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 14 tháng 2015 năm XNUMX

Loại dữ liệu nào được lưu trữ trong tệp .BASH_HISTORY?

A
Lệnh
0%
B
Virus đã kiểm dịch
0%
C
Trò chơi đã lưu
0%
D
Mục đăng ký Windows
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .BASH_HISTORY