Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 13 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 13 tháng 2015 năm XNUMX

Các tập tin Thumbs.db được sử dụng trong Windows là gì?

A
Để thay đổi hình nền của máy tính để bàn
0%
B
Để lưu dấu trang
0%
C
Để đánh dấu sự kiện lịch
0%
D
Để lưu trữ hình ảnh nhỏ
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .DB