Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 12 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 12 tháng 2015 năm XNUMX

Dreamweaver dùng để làm gì?

A
Tạo hình ảnh
0%
B
Sự phát triển trò chơi
0%
C
Xuất bản in kỹ thuật số
0%
D
phát triển web
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .DWT