Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 11 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 11 tháng 2015 năm XNUMX

JSON được sử dụng cho mục đích gì?

A
Để lưu trữ các bản sao lưu lớn
0%
B
Để trao đổi dữ liệu
0%
C
Để tạo trình cài đặt chương trình
0%
D
Để lưu phông chữ
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .