Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 9 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 9 tháng 2015 năm XNUMX

Chương trình nào sử dụng tệp .CVX cho các bản vẽ đã lưu?

A
Hệ thống ACD Canvas
0%
B
Corel PaintShop Pro
0%
C
Microsoft Paint
0%
D
Họa sĩ Corel
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .CVX