Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 8 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 8 tháng 2015 năm XNUMX

Tập tin SIS là chương trình cho hệ điều hành nào?

A
Android
0%
B
iOS
0%
C
Symbian
0%
D
Hệ điều hành BlackBerry
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .SIS