Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 7 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 7 tháng 2015 năm XNUMX

Phần mở rộng .MKV là viết tắt của từ gì?

A
Đánh dấu vNote
0%
B
Khóa đa phương tiện
0%
C
Trực quan MapKit
0%
D
Video Matroska
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: mkv