Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 6 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 6 tháng 2015 năm XNUMX

Định dạng nào sau đây không thể được lưu từ Microsoft Paint?

A
BMP
0%
B
JPEG
0%
C
ICO
0%
D
PNG
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: . ICO