Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 5 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 5 tháng 2015 năm XNUMX

DVD-Video lưu trữ video bằng cách sử dụng phần mở rộng tập tin?

A
SWF
0%
B
.WMV
0%
C
.MOV
0%
D
.VOB
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .VOB