Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 4 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 4 tháng 2015 năm XNUMX

Sản phẩm nào của Microsoft không được cung cấp cho OS X?

A
Microsoft Excel
0%
B
Microsoft Access
0%
C
Microsoft Word
0%
D
Microsoft PowerPoint
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .ACCDB