Trang chủ : Câu hỏi trắc nghiệm : Tháng Sáu 2015 : 3 ngày

TapTin Quiz

Trắc nghiệm ngày 3 tháng 2015 năm XNUMX

Tập tin DTD mô tả loại tài liệu nào?

A
Một tài liệu XML
0%
B
Tài liệu Microsoft Word
0%
C
Tài liệu PDF
0%
D
Sách điện tử
0%
Chính xác! Sai!
Bạn chỉ có thể trả lời mỗi câu hỏi đố một lần.
Xem phần mở rộng tập tin liên quan: .DTD