Trang chủ : Trung tâm Trợ giúp : Đáp án

Q: Làm cách nào để tìm tệp gốc mà phím tắt Windows trỏ đến?

A: A Phím tắt Windows là một tệp Windows đặc biệt liên kết đến một tệp khác. Các phím tắt có kích thước nhỏ và sử dụng định dạng độc quyền dành riêng cho hệ điều hành Windows. Mỗi phím tắt có một .lnk phần mở rộng tệp, mặc dù Windows ẩn phần ".lnk" của tên tập tin để bạn không nhìn thấy nó.

Để xem vị trí của tệp gốc mà phím tắt trỏ tới, nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn "Mở vị trí tệp".

Mở vị trí file

Windows sẽ mở thư mục và tô sáng tệp gốc. Bạn có thể xem thư mục con đường nơi tệp được đặt ở trên cùng của cửa sổ Windows Explorer.

Vị trí tập tin phím tắt

Ngoài ra, bạn có thể xem vị trí của tệp gốc bằng cách xem thuộc tính của phím tắt. Chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng phím tắt và chọn tùy chọn "Thuộc tính":

Thuộc tính tệp

Nhấp vào tab Phím tắt và xem trường Mục tiêu để xem vị trí phím tắt trỏ đến. Bạn cũng có thể nhấp vào Mở vị trí file nút để mở thư mục chứa tệp gốc.

Thuộc tính tệp tắt

LƯU Ý: Ngay cả khi tên tệp của phím tắt bị thay đổi, nó vẫn sẽ trỏ đến cùng một tệp gốc.

Cập nhật: Tháng 7 10, 2012