Trang chủ : Trung tâm Trợ giúp : Đáp án

Q: Các tệp tạm thời (.TMP) là gì và làm cách nào để xóa chúng?

A: Các tệp tạm thời (còn được gọi là "tệp tạm thời") thường có tên tệp kết thúc bằng phần mở rộng .TMP. Mặc dù chúng chia sẻ cùng một phần mở rộng tệp, các tệp tạm thời có thể được tạo bởi nhiều chương trình khác nhau. Điều này có thể gây khó khăn cho việc tìm ra chương trình nào đã tạo một tệp tạm thời cụ thể hoặc thậm chí nơi tệp đến từ đâu.

Đôi khi, một phần của tên tệp trước phần mở rộng sẽ cung cấp cho bạn manh mối về việc tệp đến từ đâu. Ví dụ: nếu tên tệp là 2006_annual_Vport.tmp, tệp có thể là tài liệu Word hoặc bảng tính Excel được đặt tên là "báo cáo thường niên năm 2006". Những lần khác, vị trí của tệp tạm thời có thể giúp bạn xác định chương trình nào đã tạo tệp. Ví dụ: nếu bạn tìm thấy tệp tạm thời trong thư mục có tên "Tệp tạm thời" trong thư mục chính của một số nhất định ứng dụng, tập tin tạm thời rất có thể thuộc về ứng dụng đó.

Tại sao các tệp tạm thời được tạo?

Các chương trình tạo tập tin tạm thời chủ yếu cho sao lưu mục đích. Nhiều chương trình, chẳng hạn như các chương trình đi kèm với Microsoft Office, sẽ lưu phiên bản tạm thời của tệp cứ sau vài phút khi tệp gốc được mở. Sau đó, nếu bạn chưa lưu tệp và chương trình bị treo đột ngột hoặc máy tính tắt, sẽ có một tệp tạm thời được lưu gần đây. Các tệp tạm thời thường bị xóa tự động khi chương trình được đóng bình thường, nhưng nếu chương trình thoát đột ngột, các tệp tạm thời sẽ không bị xóa.

Tuy nhiên, một số tệp tạm thời bị bỏ lại ngay cả khi chương trình được thoát chính xác. Điều này có thể là do lỗi lập trình khiến các tệp tạm thời không được xử lý chính xác khi thoát ứng dụng. Những tập tin này có thể tích lũy trên ổ cứng của bạn mà bạn không hề hay biết.

Cuối cùng, Trình duyệt web, chẳng hạn như Internet Explorer, tạo "Tệp Internet tạm thời" để lưu trữ dữ liệu người dùng, bao gồm bánh quy, hình ảnh từ các trang Web đã truy cập và lịch sử duyệt web của người dùng.

Làm cách nào để xóa tệp tạm thời?

Nếu bạn có kế hoạch xóa thủ công các tệp tạm thời, trước tiên hãy đảm bảo các tệp bạn muốn xóa thực sự là các tệp tạm thời và bạn không cần chúng vì bất kỳ lý do nào. Khi bạn đã xác minh rằng chúng không cần thiết hoặc là bản sao của các tệp khác, chỉ cần di chuyển các tệp vào Thùng rác (Windows) hoặc Thùng rác (Mac) và dọn sạch thùng rác.

Nếu bạn muốn xóa nhiều tệp tạm thời cùng một lúc, một số chương trình có sẵn sẽ tự động hóa quy trình cho bạn. Các chương trình này có thể tìm kiếm đĩa cứng của bạn để tìm tệp tạm thời và xóa những cái bạn không cần, tiết kiệm dung lượng ổ cứng. Một số ví dụ về Windows tiện ích bao gồm:

  • TFCLEANUP
  • 4Diskclean
  • Xóa tệp dễ dàng
  • Làm sạch
  • G-Lock Temp Cleaner
  • Xóa lịch sử miễn phí
  • Làm mềm Windows Cleaner
  • Máy hủy tài liệu PARC

LƯU Ý: Nếu bạn muốn xóa các tệp Internet tạm thời trong Windows, Làm theo các hướng dẫn này.

Cập nhật: Tháng 6 15, 2011