Trang chủ : Trung tâm Trợ giúp : Đáp án

Q: Làm cách nào để liên kết đến taptin.info?

A: Liên kết đến taptin.info là một cách tuyệt vời để thêm nội dung hữu ích vào trang web của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng khách truy cập trang web của bạn có thể thấy phần mềm miễn phí này hữu ích, bạn có thể thêm một liên kết đến taptin.info bằng một trong các phương pháp dưới đây.

1. Đặt mã sau vào bất kỳ trang nào bạn muốn bao gồm một liên kết đến taptin.info:

Đoạn mã trên sẽ tạo liên kết sau: taptin.info - Sổ đăng ký mở rộng tệp trung tâm

2. Bạn cũng có thể liên kết đến các trang cụ thể, chẳng hạn như trang Loại tệp âm thanh bằng cách sử dụng mã bên dưới:

Đoạn mã trên sẽ tạo liên kết sau: Các loại tệp âm thanh

3. Ngoài ra, bạn có thể chọn sử dụng một liên kết hình ảnh, có thể được tạo bằng mã bên dưới:

Mã ở trên sẽ trông như thế này trên trang web của bạn:

taptin.info

4. Cuối cùng, bạn có thể tạo một Hộp tìm kiếm mở rộng by làm theo các hướng dẫn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách liên kết đến taptin.info, vui lòng liên hệ với taptin.info.

Cập nhật: Tháng 6 16, 2011